054-586-9989

הסמכת עובדים בגובה

על פי התקנה החדשה לעבודה בגובה, משנת 2007 – חובה על המעסיק לוודא כי עובדים בגובה יוכשרו על ידי מדריך מוסמך, לבצע ניהול סיכונים, לספק לעובדים ציוד מגן אישי לעבודה בגובה, וכן לתכנן ולפקח עליהם בזמן עבודתם בגובה.

נושאים ומוקדים בהדרכה

• עבודה על סולמות
• עבודה מתוך סלים להרמת אדם
• עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים
• עבודה בתוך מקום מוקף
• עבודה מעל לפיגומים נייחים
• עבודה מעל גגות
• עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה

דילוג לתוכן